Nu Donald Trump een heuse kanshebber lijkt voor het presidentschap van de Verenigde Staten, beschuldigen zijn tegenstanders hem steeds vaker van racisme. Trump zelf geeft daar met zijn omstreden uitspraken alle aanleiding voor, maar ook het verleden speelt hem parten. Zo zou vader Fred Trump in 1927 zijn opgepakt tijdens een opstootje van de Ku Klux Klan. Deze racistische blanke Amerikaanse organisatie was vanaf de oprichting in 1865 tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw verantwoordelijk voor een groot aantal gewelddadige aanslagen gericht tegen met name zwarte Amerikanen en kleurlingen.

Strange fruit

In haar wereldberoemd geworden song Strange Fruit bezingt Billie Holiday de gruwelen van de KKK. Strange Fruit was oorspronkelijk een gedicht van Abel Meeropol, een Joods-Amerikaanse onderwijzer. Hij schreef het gedicht naar aanleiding van een foto van de lynchpartij in 1930 van twee jonge zwarte Amerikanen: Tom Shipp en Abe Smith. In een speciale podcast van Radiodiaries horen we getuigenissen van mensen die aanwezig waren op die dag en zagen hoe de twee tieners onder het oog van het toegestroomde publiek werden gelyncht. Eén tiener, James Cameron, kon ternauwernood ontkomen, ook hij komt in deze bijzondere podcast aan het woord.

Rechts-extremistische sympathieën

Van een centraal georganiseerde Ku Klux Klan zoals die ooit bestond, is tegenwoordig geen sprake meer. De laatste echte KKK-leider, David Duke, verruilde in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn leiderschap voor een politieke loopbaan. De KKK viel daarna uiteen in allerlei splintergroeperingen, zoals de Skinheads. Hoe groot de macht en de invloed van de Ku Klux Klan vandaag de dag is, valt moeilijk te zeggen, maar dat er nog veel aanhangers zijn met rechts-extremistische sympathieën, is een feit dat zeker is. David Duke zag zijn gedachtegoed bevestigt in de uitspraken van Donald Trump en riep zijn achterban op om op Trump te stemmen. Geconfronteerd met deze controversiële adhesiebetuiging liet Trump weten nooit van Duke te hebben gehoord. Een vrij absurde bewering gezien de publieke bekendheid en opvallende politieke carrière van de voormalig KKK-leider.