SVB – interne communicatie

Voor de Sociale Verzekeringsbank ontwikkelde Proof het interne communicatieconcept Samen, Leren, Doen. Ter introductie van het concept organiseerde SVB samen met Proof een speciale managementdag. Ik schreef het dagscript inclusief speaker notes voor de dagvoorzitter. Als onderdeel van een interne aanbesteding ontwikkelde ik de bladformule voor een nieuwe medewerkerkrant voor SVB. Dit leidde tot een nulnummer en een eenmalige strategiekrant. (Bureau: Proof)


Overige werkzaamheden:
– Uitschrijven corporate story SVB
– Opstellen kernboodschappen