Rabobank – ‘Wereld in Eigen Hand’

Door middel van teksten, foto’s en kunstwerken legden klanten van de Rabobank samen met enkele schrijvers, kunstenaars en fotografen vast wat microfinanciering betekent voor de plattelandsboeren in Egypte, Honduras, India, Tanzania en China. Met vormgevingsbureau Lava maakte ik de selectie uit de aangeleverde content. Ook schreef ik de begeleidende teksten voor het boek Wereld In Eigen Hand. (Bureau: vdbj_)


Overige werkzaamheden oa:

– Ontwikkeling digitale templates voor digitale ledenmagazine
Dichterbij
– Redactioneel management Raboscobe, Jaarmagazine 2011
– Redactioneel management U Magazine, het voormalige ledenblad van de Rabobank